HİDRODER SEMPOZYUMLARI

Türkiye’de yeraltısuyu başta olmak üzere su kaynaklarının araştırılması, geliştirilmesi, korunması ve sürdürülebilir yönetimi konularında gereksinim duyulan bilimsel iletişimi etkin bir biçimde sağlamak amacıyla, ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel toplantılar düzenlemek veya düzenlenmesine destek olmak Derneğimizin kuruluş amaçları arasında yer almaktadır. Bu amaç doğrultusunda her iki yılda bir düzenlenmesine karar verilen “Ulusal Hidrojeoloji ve Su Kaynakları Sempozyum”larının birincisi HİDRO’2018-ULUSAL HİDROJEOLOJİ VE SU KAYNAKLARI SEMPOZYUMU HidroDer ile Hacettepe Üniversitesi Uluslararası Karst Su Kaynakları Uygulama ve Araştırma Merkezi-HÜ UKAM” işbirliği ile 27-29 Eylül 2018 tarihleri arasında Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü’nde (Ankara) gerçekleştirilecektir.

Bu sempozyum, başta Derneğimizin değerli üyeleri olmak üzere hidrojeolojinin her alanında akademik ve uygulama çalışmaları gerçekleştiren araştırmacılar, uygulayıcılar, karar-vericiler ve diğer paydaşlara, ülkemizde özelde yeraltısuyu ve genelde su kaynakları alanlarında yapılan araştırımaların sunulması ve bilimsel ve teknik gelişmelerin paylaşılması, su kaynaklarının araştırılması, geliştirilmesi, korunması ve yönetimine ilişkin sorunların ve çözüm önerilerinin tartışılmasına olanak sağlayacak bir platform oluşturmak amacındadır.

HİDRO’2018 Sempozyumuna sizleri davet etmekten mutluluk duyar, başta bildiri sunarak vereceğiniz her türlü katkı için şimdiden teşekkür ederiz.

 

Saygılarımızla

Prof. Dr. Mehmet Ekmekçi               Prof. Dr. Hasan Yazıcıgil

HÜ-UKAM                                        HİDRODER