“HİDRO’2023” ULUSAL HİDROJEOLOJİ VE SU KAYNAKLARI SEMPOZYUMU ‘“Prof. Dr. REMZİ DİLEK Anısına”

25-27 Mayıs 2023 TRABZON

Toplumlar, tarım, ticari balıkçılık, enerji üretimi, imalat, ulaşım ve turizm gibi faaliyetler yoluyla ekonomik büyüme, refah yaratmak ve sürdürmek için suyu kullanmaktadır. Bu nedenle suya olan genel talep artmakta ve bu durum mevcut kaynaklar üzerinde baskı oluşturmaktadır. Ayrıca kirlilik, aşırı çekim ve hidromorfolojik değişiklikler de su kalitesini tehdit etmektedir. Dolayısıyla su kaynakları ve etkileştiği sistemler ile ilgili çalışmalar giderek önem kazanmaktadır. Bu sempozyumda bu alanda yapılan çalışmaların sunulması, tartışılması, teknik ve bilimsel bilgi birikiminin paylaşılması amaçlanmaktadır.

Sempozyum afişi için tıklayınız…

Konferans fotografları için lütfen tıklayınız…

Sempozyum bildiriler kitabı için tıklayınız…


“HİDRO’2020 – ULUSAL HİDROJEOLOJİ VE SU KAYNAKLARI SEMPOZYUMU”

Ülkemizde yeraltı suyu başta olmak üzere su kaynaklarının araştırılması, geliştirilmesi, korunması ve sürdürülebilir yönetimi konularında gereksinim duyulan bilimsel iletişimi etkin bir biçimde sağlamak amacıyla “HİDRO’2020 – ULUSAL HİDROJEOLOJİ VE SU KAYNAKLARI SEMPOZYUMU” HİDRODER ve BARTIN ÜNİVERSİTESİ işbirliği ile 18-20 Haziran 2020 tarihleri arasında Bartın Üniversitesi Kutlubey Yerleşkesi’nde (Bartın) gerçekleştirilecektir. Hidrojeolojinin her alanında akademik ve uygulama çalışmaları gerçekleştiren değerli araştırmacılar, uygulayıcılar, karar-vericiler ve diğer paydaşları HİDRO’2020 Sempozyumu’na katılmaya, destek vermeye ve katkı koymaya davet etmekten onur duyarız.

Sempozyum afişi için tıklayınız…


“HİDRO’2018-ULUSAL HİDROJEOLOJİ VE SU KAYNAKLARI SEMPOZYUMU”

HidroDer ile Hacettepe Üniversitesi Uluslararası Karst Su Kaynakları Uygulama ve Araştırma Merkezi-HÜ UKAM” işbirliği ile 27-29 Eylül 2018 tarihleri arasında Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü’nde (Ankara) gerçekleştirilmiştir.

HİDRO’2018 Sempozyumunu destekleyen kurum ve kuruşlara ve sempozyuma katılan meslektaş ve öğrencilerimize destekleri için teşekkür ederiz.

Saygılarımızla

Prof. Dr. Mehmet Ekmekçi               Prof. Dr. Hasan Yazıcıgil

HÜ-UKAM                                        HİDRODER

Sempozyum bildiriler kitabı için tıklayınız…

Sempozyum fotoğrafları için tıklayınız…

Sempozyum afişi için tıklayınız…