Amaç, Misyon, Vizyon

AMAÇ: Başta yeraltısuyu olmak üzere Türkiye’de su kaynaklarının aranması, geliştirilmesi, işletilmesi, yönetimi ve korunmasına ilişkin yöntem ve tekniklerinin geliştirilmesine yönelik çalışmaları desteklemek ve teşvik etmek; ekosistem odaklı sürdürülebilir su kaynakları yönetiminin gerçekleştirilebilmesi konusunda kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektöre katkıda bulunmak, rehberlik etmek; hidrojeoloji ve diğer ilgili bilimlere ait yenilikleri yaymak; Uluslararası Hidrojeologlar Birliği (IAH) ile ilişki kurarak bu konuda uluslararası düzeyde yapılan bilimsel ve uygulamaya dönük çalışmalardan yararlanmak, dernek üyelerinin IAH tarafından düzenlenen uluslararası bilimsel etkinliklere katılmalarında ve ilgili uluslararası bilimsel yayınlara üye olabilmelerinde üyelik indirimi sağlamak ve Türkiye’de yapılan hidrojeoloji ve su kaynaklarına ilişkin  çalışmaları ulusal ve uluslararası düzeyde duyurmak HİDRO-DER’in ana amaçlarını oluşturmaktadır.

MİSYON: Türkiye’de başta yeraltısuyu kaynakları olmak üzere su kaynaklarının oluşumu, dağılımı ve doğal ve/veya insan kaynaklı baskılara karşı tepkilerinin daha iyi anlaşılması, akılcı kullanımı ve korunması ile sürdürülebilir yönetimi doğrultusunda araştırma, uygulama ve eğitim alanlarında faaliyetlerle katkıda bulunmak

VİZYON: Türkiye’de hidrojeoloji alanında lider, araştırma, uygulama ve eğitim faaliyetleriyle güvenilir ve saygın bir sivil toplum kuruluşu kimliğiyle, başta yeraltısuyu olmak üzere su kaynakları konusunda bir başvuru kaynağı niteliğini yaygınlaştırarak sürdürmek;

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin Türkiye’de gerçekleştirilebilmesi için kamu kurum ve kuruluşları ve STK’larla işbirliği yapmak;

Uluslararası Hidrojeologlar Birliği bünyesindeki komisyonlar ve çalışma gruplarında etkin rol alarak Türkiye’nin bu alandaki bilgi birikimi ve deneyimini uluslararası platformlarda aktararak bu alanda Türkiye’nin Dünya’daki konumunun yükselmesini sağlamak