Değerli Üyelerimiz, Saygıdeğer Meslektaşlarımız

Başta yeraltısuyu olmak üzere Türkiye’de su kaynaklarının aranması, geliştirilmesi, işletilmesi, yönetimi ve korunmasına ilişkin yöntem ve tekniklerinin geliştirilmesine yönelik çalışmaları desteklemek ve teşvik etmek; hidrojeoloji ve diğer ilgili bilimlere ait yenilikleri yaymak amacıyla 13 Ocak 2014 tarihinde kurulmuştur.