Hidrojeoloji mühendisliği ve su kaynakları alanında eğitim, araştırma ve uygulama faaliyetleriyle katkıda bulunabilecek, Üniversitelerin Mühendislik Fakültelerinin ilgili bölümlerinden  mezun gerçek kişiler ile bu alanlarda faaliyet gösteren ve üye olma hakkı bulunan kişileri istihdam eden tüzel kişiler derneğe üye olma hakkına sahiptir.

Üyelik için HİDRO-DER Üyelik Ön Başvuru Formunun  iki HİDRO-DER Üyesinin onaylı  önerisiyle eksiksiz olarak doldurulması ve eklerinin Genel Sekreter’e iletmesi gerekmektedir. Yönetim Kurulu’nun başvuruyu olumlu değerlendirmesiyle Üyelik başlamış sayılır. Üyelik aidatlarının Dernek hesabına yatırılmasıyla Üyelik süreci tamamlanmış olur.