YÖNETİM VE DENETİM KURULLARI

Yönetim Kurulu Üyeleri

Prof. Dr. Hasan YAZICIGİL, Dernek Başkanı

Prof. Dr. Mehmet Ekmekçi, Sekreter

Doç. Dr. Koray K. YILMAZ

Doç. Dr. Özlem YAĞBASAN

Dr. Müfit Şefik DOĞDU

Dr. Şükran AÇIKEL

M. Ruhi AKÇIL