Yönetim Kurulu Üyeleri

(03 Temmuz 2021-03 Temmuz 2024)

Prof. Dr. Mehmet EKMEKÇİ (Dernek Başkanı)

Dr. Şükran AÇIKEL (Genel Sekreter)

Prof. Dr. Ayşen DAVRAZ (Bülten Editörü)

Prof. Dr. Alper BABA (Bilimsel Sosyal Faaliyetler)

Doç.Dr. Bedri KURTULUŞ (Dış İlişkiler/Sosyal Medya/Web Sayfası)

Mert TOKLU (Çalışma Grupları)

M. Ruhi AKÇIL (Sayman)

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri

Prof. Dr. Hafzullah AKSOY

Prof. Dr. Orhan GÜNDÜZ

Prof. Dr. Cüneyt GÜLER

Doç.Dr. Harun AYDIN

Doç.Dr. Koray K. YILMAZ

Doç. Dr. Simge VAROL

Gürbüz YÜCEL

Denetleme Kurulu

Prof. Dr. Mehmet ÇELİK

Prof. Dr. Fatma GÜLTEKİN

Salim YÜZEREROĞLU

Denetleme Kurulu Yedek Üyeleri

Prof. Dr. Tülay EKEMEN KESKİN

Doç.Dr. Hüseyin KARAKUŞ

M. Emin AYDIN

Bir Önceki Dönem Yönetim Kurulu Üyeleri

Üçüncü Dönem (17 Haziran 2017-03 Temmuz 2021)

Prof. Dr. Hasan YAZICIGİL, Dernek Başkanı

Prof. Dr. Mehmet EKMEKÇİ, Sekreter

Doç. Dr. Koray K. YILMAZ

Doç. Dr. Özlem YAĞBASAN

Dr. Müfit Şefik DOĞDU

Dr. Şükran AÇIKEL

M. Ruhi AKÇIL